ASP.NET MVC: Không deploy một số file và folder

Tui có làm một dự án .NET theo kiểu module, tức là có 1 project “main” có đầy đủ các assets, function dùng chung… Mấy chức năng con con chỉ cần tạo project khác viết trong Areas là xong, dễ chia nhỏ chức năng cho nhiều người, mỗi người ôm một cục.

Đọc tiếp “ASP.NET MVC: Không deploy một số file và folder”

jQuery Tips Everyone Should Know

This is awesome post of AllThingsSmitty, it’s useful for anyone who are web developer.

Original article: https://github.com/AllThingsSmitty/jquery-tips-everyone-should-know

 

A collection of simple tips to help up your jQuery game.

 1. Checking If jQuery Loaded
 2. Back to Top Button
 3. Preload Images
 4. Checking If Images Are Loaded
 5. Fix Broken Images Automatically
 6. Toggle Classes on Hover
 7. Disabling Input Fields
 8. Stop the Loading of Links
 9. Cache jQuery Selectors
 10. Toggle Fade/Slide
 11. Simple Accordion
 12. Make Two Divs the Same Height
 13. Open External Links in New Tab/Window
 14. Find Element By Text
 15. Trigger on Visibility Change
 16. Ajax Call Error Handling
 17. Chain Plugin Calls

Checking If jQuery Loaded

Before you can do anything with jQuery you first need to make certain it has loaded:

if (typeof jQuery == 'undefined') {
 console.log('jQuery hasn\'t loaded');
} else {
 console.log('jQuery has loaded');
}

Đọc tiếp “jQuery Tips Everyone Should Know”

ASP.NET MVC – ViewData, ViewBag và TempData

Chiều nay ngồi ở cty đầu óc đặc quánh với đủ thứ bùi nhùi chẳng đâu vào đâu nên chán quá ngồi nhấp nhổm như học trò đợi trống tan trường, mọi người vừa lục tục ra về thì tui cũng cuốn gói vác balo lên vòng ra ngoài kiếm một không gian làm việc […]

KendoUI và Intellisense trong Visual Studio

Trong Visual Studio có tính năng intellisense giúp cho việc code trở nên thú vị hơn rất nhiều so với việc xài Notepad. Với những components của hãng thứ 3 thì đôi khi việc này không được trơn tru lắm và nếu cũng muốn sướng thì đôi khi bạn phải làm bằng tay. Trường hợp ở […]

ASP.NET 4.0 Validation Request

Lâu lâu, trong lúc lập trình ASP.Net xử lý các dữ liệu có yếu tố HTML trên form thì bạn hay gặp lỗi kiểu vầy Server Error in ‘/’ Application. A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$Content$txtURL=”<iframe width=’750′ …”). Description: ASP.NET has detected data in the request that is potentially dangerous […]

[ASP.NET] Vài vấn đề gặp phải khi dùng UrlRewritingNet

Hôm nay tui gặp phải lỗi khi dùng UrlRewritingNet Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not […]