ASP.NET MVC: Không deploy một số file và folder

Tui có làm một dự án .NET theo kiểu module, tức là có 1 project “main” có đầy đủ các assets, function dùng chung… Mấy chức năng con con chỉ cần tạo project khác viết trong Areas là xong, dễ chia nhỏ chức năng cho nhiều người, mỗi người ôm một cục.

Đọc tiếp “ASP.NET MVC: Không deploy một số file và folder”

NuGet là gì?

Là một hệ thống quản lý gói (package manager) dành cho nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft, mà chính yếu là .NET. Được giới thiệu vào năm 2010, sau đó đến phiên bản Visual Studio 2012 thì được tích hợp mặc định khi cài đặt, đến nay NuGet Gallery – một dạng như […]

KendoUI và Intellisense trong Visual Studio

Trong Visual Studio có tính năng intellisense giúp cho việc code trở nên thú vị hơn rất nhiều so với việc xài Notepad. Với những components của hãng thứ 3 thì đôi khi việc này không được trơn tru lắm và nếu cũng muốn sướng thì đôi khi bạn phải làm bằng tay. Trường hợp ở […]