Dùng Windows Server 2016 Technical Preview 4 cho nhu cầu cá nhân

Nói cho sang vậy thôi chứ Windows Server 2008/ 2012 cũng áp dụng được! Bài này viết từ hồi tháng 10 năm rồi nhưng mãi hôm nay chán việc quá nên mới moi ra đưa lên. Cài đặt Bạn nhớ cài đặt bản có Desktop Experience nhé, nếu không thì chỉ có giao diện dòng […]

[Windows Server 2008 đổ lên] Share folder anonymous access

Vào Advanced sharing settings: – Turn on file and printer sharing – Turn on sharing so anyone with network access can read and write… – Turn off password protected sharing Mở gpedit.msc: vào Compouter Configuations> Windows Settings> Security Settings> Local Policies> Security Options. Chọn Guest only cho mục Network access: Sharing and security model for […]