Cài đặt Oracle Linux 7.1

Mấy nay thấy mọi người râm ran Oracle nên cũng tranh thủ quỡn quỡn mò vọc cho biết đường chém gió với thiên hạ, bởi lâu nay toàn làm mấy thứ nhỏ bé với FoxPro, SQLite, SQL Server, MySQL nên cũng chẳng quan tâm hóng hớt tình hình của bạn Oracle làm gì, nay Google phát thấy ra tận phiên bản 12c hết hồn luôn. Nhớ hồi xưa xài bản Oracle 9i (i for Internet ready) có vài trăm MB setup rất đơn giản trên Windows XP huyền thoại, còn bây giờ thì hơn 2.5GB cho 2 file nén ZIP và không còn dừng lại ở internet nữa mà cloud enabled!

Và cũng hiển nhiên như khi làm ASP.NET thì vẫn phải nên dùng SQL Server anh em một nhà Microsoft, Oracle cũng không ngoại lệ khi đưa ra một “white paper” What Makes Oracle Linux the Best Platform for Oracle Database 12c để giải thích – dụ dỗ – khẳng định rằng muốn DB Oracle ngon nhất thì cứ phải chạy trên Oracle Linux (OL). Được cái là OL thì hoàn toàn miễn phí, chỉ tốn thời gian download 9.75GB về rồi cài đặt thôi. Thế là đã lỡ “không sợ cùi” trót vọc thử phiên bản mới thì bắt đầu “Cài đặt Oracle Linux 7.1” để trải nghiệm luôn, OL được xây dựng dựa trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL).


(hình chụp trong “white paper” What Makes Oracle Linux the Best Platform for Oracle Database 12c)
Đọc tiếp “Cài đặt Oracle Linux 7.1”

[Mần quen CentOS] Mấy dòng lệnh cơ bản khi xài

Đây là ghi chú của một kẻ từ cha sanh mẹ đẻ chỉ xài mỗi Windows và lâu lâu gõ mấy dòng lệnh mang tính chất biểu diễn kỹ thuật, giựt le trong cmd là hết mức. Nay có dịp phải mò tới CentOS và mấy thứ liên quan nên có mấy dòng ghi lại để phòng […]