[Mần quen CentOS] Mấy dòng lệnh cơ bản khi xài

Đây là ghi chú của một kẻ từ cha sanh mẹ đẻ chỉ xài mỗi Windows và lâu lâu gõ mấy dòng lệnh mang tính chất biểu diễn kỹ thuật, giựt le trong cmd là hết mức. Nay có dịp phải mò tới CentOS và mấy thứ liên quan nên có mấy dòng ghi lại để phòng […]