ASP.NET MVC – ViewData, ViewBag và TempData

Chiều nay ngồi ở cty đầu óc đặc quánh với đủ thứ bùi nhùi chẳng đâu vào đâu nên chán quá ngồi nhấp nhổm như học trò đợi trống tan trường, mọi người vừa lục tục ra về thì tui cũng cuốn gói vác balo lên vòng ra ngoài kiếm một không gian làm việc […]