Chuyện cái điện thoại bàn nơi công sở

Bây giờ đời sống phát triển, hầu như ai cũng có một cái điện thoại di động, nhu cầu nghe gọi bình thường thì cũng là mấy cái “cục gạch” xài pin cả tuần mới sạc một lần, nếu thích, giới trẻ thì tiện nghi hơn với mạng xã hội, với thoại có hình… Chẳng […]