Chuyện hỏi ngã: Em Huyền mang nặng ngã đau. Anh Ngang sắc thuốc hỏi đau thế nào?

Bữa hổm viết nhăng cuội mấy dòng vô tình bị cô bạn bắt giò sai chánh tả hỏi ngã, ngồi nghiệm nghiệm thấy cũng hay nên chiều hết giờ mần biên mấy dòng lạm bàn chuyện “Hõi ngả bất phân*“, chẳng dám múa phím qua mắt các bậc cao nhân, chỉ mong lưu lại để sau này có dịp quỡn mà đọc lại hoặc hy vọng mua vui dăm phút cho quý bằng hữu nào vô tình lướt ngang đây!

Tui vốn dốt tiếng Tây, đi học anh Văn toàn phải try harder mà so với mấy bạn Tây học tiếng Việt thì có lẽ chẳng là gì, từ vựng chánh gốc rồi vay mượn Tây Tàu đủ kiểu, bỏ dấu thôi cũng đã lắm trò: sửa chữa với sữa chửa khác nhau xa lắc nghen, một cái là sửa cái gì hư với cái là sữa của bà chửa :v Như kiểu động từ bất quy tắc, có hỏi tại sao sửa hỏi với sữa ngã chắc tui cười trừ hổng cắt nghĩa nổi!

Mà hình như là người miền Nam mình cũng hay sai vụ này bởi do xuề xòa nói viết nhiều khi cũng như nhau, mới đẻ ga nghe con cá kêu gột gột chong gổ gồi, đi học dìa cũng nghe thét rồi quen…

Đọc tiếp “Chuyện hỏi ngã: Em Huyền mang nặng ngã đau. Anh Ngang sắc thuốc hỏi đau thế nào?”