QL 1A, khứ hồi Sài Gòn – Tiền Giang

Chả là chiều nay có việc làm một cuốc khứ hồi Sài Gòn – Tiền Giang, xăng rẻ, mọi người vui vẻ chỉ có điều đường sá thì đi hông có phẻ 😀 QL 1A cũng y xì như xưa, đoạn qua địa phận Long An chạy rất là oải, đường mấp mô gợn sóng […]