Chuyện ở Miến Điện: Tắm Phật

Đi chùa tắm cho Phật

Ở Myanmar chùa với đền tháp la liệt luôn, lớn nhỏ đủ cả từ phố thị về cho tới nông thôn hẻo lánh xa tít mù vẫn thấy. Có một bài báo nào đó nói rằng thậm chí số lượng này còn nhiều hơn cả trường học nữa, vì thế nên số lượng sư sãi cũng vậy, đông hơn cả quân đội!

Bình minh ở đền Shwesandaw, Old Bagan

Đọc tiếp “Chuyện ở Miến Điện: Tắm Phật”