Adobe CC: Adobe Application Manager bị lỗi

Mở mấy cái ứng dụng trong bộ Adobe CC 2014 toàn bị lỗi Adobe Application Manager has stopped working. Cài lại cũng không giải quyết được, uninstall thì cũng báo lỗi y vậy rồi văng luôn không gỡ ra được. Giải quyết: – Vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE, sẽ thấy thư mục PDApp, đổi tên nó […]