Cái Vòng Luẩn Quẩn

Một bài viết của CuongHD trên triethocduongpho.com

 

Có một thầy giáo trong trường đại học đã từng đứng trên bục giảng nói với gần trăm sinh viên, trong đó có ta rằng: “Sống để làm gì? Sống có phải là chạy vào trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà chính chúng ta tạo ra?”

Để diễn đạt ý tứ trong câu nói đó, thầy nói tiếp:

– “Ta sống để làm gì?

– Ta sống để kiếm thật nhiều tiền.

– Kiếm thật nhiều tiền để làm gì?

– Kiếm thật nhiều tiền để ăn ở cho sướng.

– Kiếm thật nhiều tiền để mua xe xịn đi cho sướng.

– Kiếm thật nhiều tiền để có bạn gái đẹp yêu cho sướng.

– Ăn ở cho sướng để làm gì?

– Đi xe xịn để làm gì?

– Bạn gái đẹp để làm gì?

Đọc tiếp “Cái Vòng Luẩn Quẩn”