[Mò] Nên dùng định dạng video nào cho HTML5

Chuyện này là trải nghiệm cá nhân về cái tag <video> trên HTML5, đọc cho vui nếu bạn cũng đang có rắc rối với nó 🙂 Nhân có dịp phải đưa mấy cái video lên web, ban đầu tính upload lên Youtube hay Vimeo rồi nhúng HTML vô cho nhanh gọn lẹ nhưng vì một […]