Adobe Photoshop 2014.2 có gì hay?

Bài này tui viết hồi cuối tháng 6/ 2014, lúc Photoshop CC 2014 – kể từ đây kêu bằng PTS cho gọn miệng 😀 – vừa mới ra mắt mà hông hiểu sao tới nay mới lục ra post. Cũng vừa kịp lúc bản cập nhật thứ 2 của PTS 2014 ra mắt nên xin phép điểm qua luôn một số tính năng mới.

Ấn tượng đầu tiên là cái splash screen (tạm dịch là “màn hình chờ”) khác hẳn so với bản trước, và tất nhiên là cũng rất nghệ thuật 😀

Đọc tiếp “Adobe Photoshop 2014.2 có gì hay?”