Lâu lâu mới đi Vũng Tàu, ngay ngày mưa mà còn tối thui nữa

Bữa hổm Sài Gòn cứ mưa rỉ rả hoài thấy rầu quá nên tối đó sau mấy phút điện thoại hỏi han tình hình, tui cùng với anh bạn đường thân thiết trên từng cây số dọt ra QL 51 (AH 17). Đi xong dìa rồi cái lần quần đã đời tới nay oải quá […]