[Vọc] Mấy bận xài SJCAM SJ4000 Wifi

Bắt đầu viết từ hồi tháng 8/ 2015 lận, mà không hiểu sao nay mới moi ra post 😀

Chơi thôi đã sướng rồi, mà có đồ chơi hỗ trợ lại càng sướng tợn, đi loanh quanh cũng thế. Nào mũ mão, áo quần, găng tay, giày dép xe cộ cho cái sự dịch chuyển rồi tới cái sự khoe, hình thôi cũng chán, lâu lâu phải có video cho sống động, mà video bằng điện thoại hay bằng máy chụp hình thì quả là cực hình. Thế nên lại đẻ ra món camera hành động, GoPro chuyên nghiệp mà mắc quá nên dạo loanh quanh thấy có SJCAM hàng Tàu giá bình dân chất lượng chấp nhận được để khoe dạng amateur và tui đang thử…

Ở VN có một số cửa hàng nhập về bán, thấy chủ yếu có 2 màu chính là đen và bạc, trên website của hãng thấy có tới 9 màu khác nhau, trong đó có mẫu màu vàng vằn vện lông báo trông khá đẹp mắt.

(Source: sjcam.com)

Đọc tiếp “[Vọc] Mấy bận xài SJCAM SJ4000 Wifi”

Mở kết nối đến SQL Server Express qua cổng 1433 từ máy khác

Thông thường trên máy cá nhân hoặc để test thử cái gì đó tui hay dùng SQL Server Express (SSE) cho gọn nhẹ, mọi việc vẫn bình thường cho đến khi tui đứng trên một máy tính khác cần kết nối vào máy dùng SSE để demo vài thứ: tui không tài nào kết nối […]

jQuery Tips Everyone Should Know

This is awesome post of AllThingsSmitty, it’s useful for anyone who are web developer.

Original article: https://github.com/AllThingsSmitty/jquery-tips-everyone-should-know

 

A collection of simple tips to help up your jQuery game.

 1. Checking If jQuery Loaded
 2. Back to Top Button
 3. Preload Images
 4. Checking If Images Are Loaded
 5. Fix Broken Images Automatically
 6. Toggle Classes on Hover
 7. Disabling Input Fields
 8. Stop the Loading of Links
 9. Cache jQuery Selectors
 10. Toggle Fade/Slide
 11. Simple Accordion
 12. Make Two Divs the Same Height
 13. Open External Links in New Tab/Window
 14. Find Element By Text
 15. Trigger on Visibility Change
 16. Ajax Call Error Handling
 17. Chain Plugin Calls

Checking If jQuery Loaded

Before you can do anything with jQuery you first need to make certain it has loaded:

if (typeof jQuery == 'undefined') {
 console.log('jQuery hasn\'t loaded');
} else {
 console.log('jQuery has loaded');
}

Đọc tiếp “jQuery Tips Everyone Should Know”