Ngoài kia mây vẫn trôi sông vẫn chảy, tình già vẫn đượm…

Bữa nay dìa phụ đi đám cho một bác người quen bạn của ông già, là chú rể luôn, cô dâu cũng trạc tuổi bác. Quan khách tham dự toàn bạn đồng nghiệp, bạn đồng niên, chỉ có vài người dắt con út dắt cháu theo mới có được mấy cô xinh tươi trạc tui. […]