ASP.NET 4.0 Validation Request

Lâu lâu, trong lúc lập trình ASP.Net xử lý các dữ liệu có yếu tố HTML trên form thì bạn hay gặp lỗi kiểu vầy Server Error in ‘/’ Application. A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$Content$txtURL=”<iframe width=’750′ …”). Description: ASP.NET has detected data in the request that is potentially dangerous […]

Đi – dìa ngang – qua mùa Đỗ mai :D

Tiếp tục Đi qua mùa Đỗ mai… Dừng lại vừa ngó bông vừa lôi mấy con mực ống mới được hấp hành bỏ hộp hồi chạy ngang bờ biển lúc nãy, đổ bịch muối tiêu ớt ra, nặn thêm trái tắc vô, trời ơi, ta nói cắn miếng mà nước miếng chảy ì xèo – […]

Đi qua mùa Đỗ mai

Sáng nay, ngồi giải quyết công việc linh tinh rồi đụng phải mấy cái bug hết sức ngớ ngẩn ở đâu đâu mất cả buổi sáng cộng với việc phải nghe mấy cú điện thoại lộn số mà sau khi giải thích rằng tui không phải là cô X, cũng chả phải anh Y mà […]