[Ngày đầu] Mình đi ngang Nha Trang, Ninh Vân, Vũng Rô, Đại Lãnh, Bình Ba

Sắp xếp công việc, nghỉ bù mấy ngày trực từ Tết, rủ rê bạn bè mà chẳng ai đi, mình lại một mình một ngựa thong dong qua Cà Ná, tới Nha Trang, đêm hôm ấy thử bún cá, nem nướng, sáng hôm sau đi Ninh Phước, Ninh Vân ngang qua Hyundai-Vinashin, vẫn còn sớm nên vòng ra băng qua đèo Cả nhìn Vũng Rô rồi ghé Đại Lãnh. Sáng hôm sau về Cam Ranh, ghé Bình Ba ngủ đêm trên đảo rồi về lại Sài Gòn tiếp tục cày bừa.

Mình đi cũng không nhiều, lại mắc cái tật làm biếng viết nên ráng viết lại để chia sẻ với mọi người vài hình ảnh và thông tin những nơi đi qua, và cũng để cho chữ nghĩa thông suốt, bớt làm biếng.

Sáng hôm ấy qua phà Cát Lái, ra Long Thành theo hướng Bình Sơn đi Cẩm Mỹ.

Đọc tiếp “[Ngày đầu] Mình đi ngang Nha Trang, Ninh Vân, Vũng Rô, Đại Lãnh, Bình Ba”