Khôn Ngoan Ngày Đầu Năm

30 điều không nên tiếp tục làm cho bản thân http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/khn-ngoan-ngy-nm.html “Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai […]