Lỗi khi connect vào SQL Server Integration Services

Hôm nay connect vào SQL Server Integration Services 2008 R2 đặt ở 1 server khác cùng domain, lại gặp lỗi này.

Trên SQL Server Management Setudio 2008 R2 thông báo rất khó hiểu


TITLE: Connect to Server
------------------------------

Cannot connect to 172.30.41.48.

------------------------------
ADDITIONAL INFORMATION:

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)

For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&LinkId=20476

------------------------------

Connecting to the Integration Services service on the computer "172.30.41.48" failed with the following error: "Access is denied.
".

This error occurs when the computer has not been configured to allow remote connections through DCOM, or the user does not have permission to access the SQL Server Integration Services service through DCOM.

------------------------------

Connecting to the Integration Services service on the computer "172.30.41.48" failed with the following error: "Access is denied.
".

This error occurs when the computer has not been configured to allow remote connections through DCOM, or the user does not have permission to access the SQL Server Integration Services service through DCOM.

Còn dùng SQL Server Management Studio 2012 cũng connect vào server đó, thì thông báo có vẻ dễ hiểu và thân thiện hơn.
TITLE: Connect to Server
------------------------------

Cannot connect to 172.30.41.48.

------------------------------
ADDITIONAL INFORMATION:

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)

For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft%20SQL%20Server&LinkId=20476

------------------------------

Connecting to the Integration Services service on the computer "172.30.41.48" failed with the following error: "Access is denied."

By default, only administrators have access to the Integration Services service. On Windows Vista and later, the process must be running with administrative privileges in order to connect to the Integration Services service. See the help topic for information on how to configure access to the service.

For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220763

------------------------------

Connecting to the Integration Services service on the computer "172.30.41.48" failed with the following error: "Access is denied."

By default, only administrators have access to the Integration Services service. On Windows Vista and later, the process must be running with administrative privileges in order to connect to the Integration Services service. See the help topic for information on how to configure access to the service.

Cách giải quyết tạm thời là
– Lên server add account domain cần connect vào gourp admin.
– Off firewall domain profile

Còn lâu dài thì từ từ mò tiếp, dạo này đang kẹt. Viết bài này dạng note thôi 😦

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s