Viết cho 22 và mình thì 24

Đọc ở link này http://vozforums.com/showthread.php?t=3297892.

Qua cái tuổi 22 được mấy năm rồi, ngẫm lại thấy nhiều điều cũng đúng. Ngày trước đi học, đi làm thêm, làm đủ thứ chuyện trên đời không thấy mệt mỏi là bao. Giờ đi làm, vẫn đi học, vẫn làm thêm nhưng thấy mệt mỏi quá, tiền kiếm được có nhiều hơn chút đỉnh nhưng có vẻ như hơi ít so với bạn bè cùng ngành.

Còn một giấc mơ nhỏ, vẫn đang mong ngày thực hiện…

Đọc tiếp “Viết cho 22 và mình thì 24”